Перевіряємо чи є суддею особа, яка головує в судовому засіданні і розглядає вашу справу.

Сторінки: 1 2

Відповідно до ст.124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Відповідно до ст.127 Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Відповідно до ст. 52 ЗУ”Про судоустрій і статус суддів“ Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.

Відповідно до ст. 56 ЗУ”Про судоустрій і статус суддів“ :

1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:

"Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя".

2. Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. До участі в церемонії запрошуються Голова Верховного Суду України, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради юстиції та Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в його суддівському досьє.

Відповідно до ст. 56 ЗУ”Про судоустрій і статус суддів“ :

1. Судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці, народні засідателі та присяжні мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України.

2. Посвідчення судді, призначеного на посаду вперше, голови суду, заступника голови суду підписує Президент України. Посвідчення судді, обраного на посаду безстроково, судді у відставці підписує Голова Верховної Ради України.

5. Вручення посвідчення здійснює особа, яка його підписала, або за її дорученням інша особа.

Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних затверджене рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 23

Відповідно до п. 1.2. Положення Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідно до п. 3.2. Положення З метою впорядкування обліку посвідчень установлюється така індексація нумерації бланків посвідчень суддів, голів судів, заступників голів судів та суддів у відставці:

бланки посвідчень для місцевих загальних судів мають серію МЗ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для апеляційних загальних судів мають серію АЗ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для місцевих господарських судів мають серію МГ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для апеляційних господарських судів мають серію АГ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для місцевих адміністративних судів мають серію МА та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для апеляційних адміністративних судів мають серію АА та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

На підставі наведеного, якщо  особа є суддею, то  повинен бути виданий Указ президента України про її призначення суддею строком на 5 років або прийнята постанову ВР України про її обрання суддею безстроково. Ця особа повинна скласти присягу і підписати текст присяги судді, який зберігається в суді. На підтвердження повноважень ця особа повинна мати посвідчення судді встановленого зразка, яке підписане президентом України або головою ВР України.

Для перевірки цих обставин необхідно зробити запит до відповідного суду про надання копії підписаного відповідним суддею текст присяги судді( зразок запиту).


Рекомендую також наступні статті:

Сторінки: 1 2

Недавні публікації

Правовий простір > Новини > Перевіряємо чи є суддею особа, яка головує в судовому засіданні і розглядає вашу справу.

Залишити відповідь

Введіть свій email:

Потребление памяти: 33.75MB