Навіть робітники апарату суду задіяні у злочиних діях!

Сторінки: 1 2 3

Сєвєродонецький міський суд
вул. Леніна, 19, м. Сєвєродонецьк, Луганської області

ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РІММА МИКОЛАЇВНА
пров.Фабрічний, б. 32, м.Сєвєродонецьк,
Луганської області, 93400

ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
( у порядку ст.97 КПК України)
які, вчинені керівником апарату Сєвєродонецького міського суду Чехутою С.В., помічником голови Сєвєродонецького міського суду Уваровою М.А., головою Сєвєродонецького міського суду Губановим В.Д. у кримінальній справі за обвинуваченням Білоцерківської Р.М. у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.296 КК України

За повідомленням від 31.10.2012 вхід № 23269 мною, громадянкою Білоцерківською Р.М., було доведено голові Сєвєродонецького міського суду Губанову В.Д. про порушення порядку роботи в автоматизованій системі документообігу Сєвєродонецького міського суду особами, які мають право доступу до цієї системи, шляхом умисного внесення неправдивих відомостей чи несвоєчасного внесення відомостей стосовно суддів Сєвєродонецького міського суду Юзефовича І.О. та Юхимука Р.С. щодо розгляду кримінальній справи за обвинуваченням Білоцерківської Р.М. у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.296 КК України, що призвело до порушень незмінності складу суду, унеможливило розгляд справи законним складом суду, винесення в ній законного, обґрунтованого і справедливого вироку (постанови), спричинило істотної шкоди праву громадянки Білоцерківської Р.М. на справедливий суд, охоронюваному ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Голова Сєвєродонецького міського суду Губанов В.Д. надав відповідь від 07.11.2012 р. за № 25315, відповідно до якої:
"17.07.2012 року до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшла кримінальна справа № 1227/5484/2012 за обвинуваченням Білоцерківської Р.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.296 КК України. Того ж дня керівником апарату Сєвєродонецького міського суду Чехутою С.В. було здійснено автоматичний розподіл вказаної судової справи, в результаті якого для розгляду справи було признане суддю Сєвєродонецького міського суду Юзефовича І.О. Після чого, Чехутою С.В. особисто (без відповідного письмового розпорядження) було здійснено повторний автоматизований розподіл даної кримінальної справи з підстави наявності ухвали колегії з кримінальних справ апеляційного суду Луганської області від 12.02.2010 року, відповідно до якої було скасовано постанову Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 08.12.2009 р. про направлення матеріалів кримінальної справи за обвинуваченням Білоцерківської Р.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.296 КК України прокурору м.Сєвєродонецька для організації додаткового розслідування (головуючий суддя Юзефович І.О.), справу направлено на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі.
07.08.2012 року за рішенням зборів суддів Сєвєродонецького міського суду помічником голови Сєвєродонецького міського суду Уваровою М.А. було здійснено повторний автоматичний розподіл даної кримінальної справи, за результатами якого було призначено суддю Юхимука Р.С.” (Копія листа голови суду додається).
Згідно ч.1 та ч.6 ст.17 КПК України суддя для розгляду конкретної справи визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу, а порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду, визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.
Згідно п.3.1 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 26.11.2010 N 30 (далі- Положення) автоматичний розподіл судових справ здійснюється на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації, згідно підпункту 3.1.14 цього пункту при автоматичному розподілі судових справ використовується та враховується зокрема така інформація як наявність обставин, що виключають або не допускають повторної участі судді (складу суду) у розгляді судової справи відповідно до законодавства.
Отже, з наданої головою Сєвєродонецького міського суду Губановим В.Д. відповіді від 07.11.2012 р. вбачається, що повторний автоматизований розподіл судової справи Білоцерківської Р.М. було здійснено 17.07.2012 року керівником апарату Сєвєродонецького міського суду Чехутою С.В. особисто (без відповідного письмового розпорядження) з використанням та врахуванням інформації про наявність обставини, що не допускала повторну участь судді Юзефовича І.О. у розгляді судової справи.
У той же час, не дивлячись на наявність обставин, що виключають участь судді Юхимука Р.С. у розгляді судової справи відповідно до законодавства, а саме, постанови судді Юхимука Р.С. від 22.11.2011 року про взяття самовідводу у кримінальній справі у зв'язку з можливою упередженістю в прийнятті ним законного та обґрунтованого рішення у справі, яка не підлягає оскарженню (копія постанови про самовідвід додається),


Рекомендую також наступні статті:

Сторінки: 1 2 3

Недавні публікації

Правовий простір > Новини > Навіть робітники апарату суду задіяні у злочиних діях!

Залишити відповідь

Введіть свій email:

Потребление памяти: 32.14MB