Цивільний позов до не існуючого місцевого судді, юридичної особи “Сєвєродонецький міський суд” – як фізичної особи про відшкодування шкоди за свавілля.

Сторінки: 1 2 3 4 5

До Сєвєродонецького міського суду Луганської
області
93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Леніна, 19.

Позивач 1 : громадянка України , БІЛОЦЕРКІВСЬКА
РІММА МИКОЛАЇВНА,
що мешкає за адресою: 93400,
м. Северодонецьк, Луганської області,
пров.Фабрічний , буд. 32.
тел.5-49-09

Позивач 2: громадянин України , БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ ,
що мешкає за адресою: 93400,
м. Северодонецьк, Луганської області,
пров.Фабрічний , буд. 32.
тел.5-49-09

Відповідачі: громадянин України , Юхимук
Руслан Степанович,
що мешкає за адресою: 93000,
м. Сєвєродонецька ,Луганської області,
вул. Леніна ,19 , 93400.
тел. 70-25-80
14.11.2012 р.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про припинення дії фізичної особи , громадянина ,Юхимука Р.С. по свавільному втручанню у сферу особистого життя БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РІММИ МИКОЛАЇВНИ та БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДМИТРА ВІКТОРОВИЧА , ,що порушують : право на життя на свободу , особисту недоторканість та право на свободу пересування , а саме припинити складати повітки та Постанови про привід по відношенню до БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ Р.М. та складати повістки ,щодо БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО Д.В.
Частиною 1 статті 140 Розділу XI Місцеве самоврядування Конституції України
“Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів ...міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України”.
Оськільки за ч.1 статті 142.Конституції України “Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад ...у містах...”
Статтею 143. Конституції України встановлено ,що “ 1. Територіальні громади ...міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності”.
Крім того відповідно до ч.2 ст.141 Конституції України “ Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях”.
Відповідно до ч.2 ст.6 Державний реєстратор ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”
“Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення”, до яких і відноситься місто обласного значення Сєвєродонецьк .
Як видно з Витягу з Державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців Серія АЄ№758133 та відповіді від 15.09.2011р. за №Б-16-9 Головного управління юстиції у Луганській області Міністерства юстиції України , що юридичної особи ,власника Територіальної громади міста Сєвєродонецька неіснує.

Тому згідно з ч.1 ст.140 , ч.1 с.142 та ч.1 ст.143 у відсутність територіальної громади міста Сєвєродонецька нікому утворити орган місцевого самоврядування, Сєвєродонецьку міську раду та виконавчий комітет Сєєвєродонецької міської ради. Крім того у відсутність територіальної громади міста Сєвєродонецка не можливо обрати міського голову, який очолює виконавчий комітет у відповідності ч.2 ст.141 Конституції України .
І як наслідок нікому призначити у порядку ч.2 ст.6 ( Державний реєстратор) ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” і тому немає державного реєстратора при виконавчому комітеті Сєвєродонецької міської ради, яким і було проведено державну реєстрацію Сєвєродонецького міського відділу управління Міністерства Внутрішніх справ України в Луганській області зареєстровано Державним реєстратором реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців .
Таким чином такої юридичної особи публічного права ,як Сєвєродонецькій міський відділ управління Міністерства Внутрішніх справ України в Луганській області не існує.
Відповідно до ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. Я маю право на справедливий і публічний розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.
Відповідно до ч.1 ст.124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Відповідно до ч.3 ст.124 Конституції України Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Відповідно до п.23 ч.1 ст.106 Конституції України Президент України утворює суди у визначеному законом порядку.


Рекомендую також наступні статті:

Сторінки: 1 2 3 4 5

Недавні публікації

Правовий простір > Новини > Цивільний позов до не існуючого місцевого судді, юридичної особи “Сєвєродонецький міський суд” – як фізичної особи про відшкодування шкоди за свавілля.

На повідомлення "Цивільний позов до не існуючого місцевого судді, юридичної особи “Сєвєродонецький міський суд” – як фізичної особи про відшкодування шкоди за свавілля." Один коментар

  1. Игорь сказав:

    Полагаю, что здесь очевидная логическая ошибка: “территориальная громада” – это не юридическое лицо, а совокупность людей, проживающих в населённом пункте и имеющих право участвовать в выборах местных органов власти.
    Следовательно, когда такая совокупность выбирает “голову”, то этот голова является легитимным руководителем, обладающим всеми соответствующими полномочиями.
    Увлечение поиском наличия или отсутствия в ЕДРПОУ тех или иных субъектов играет с Вами дурную шутку.

Залишити відповідь

Введіть свій email:

Потребление памяти: 32.43MB