АКТ проголошення …повернення ГОСПОДАРІВ в Україну.

Сторінки: 1 2 3 4 5

2.До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить:
5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний реєстр виборців
5. Розділ II. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
Стаття 14. Органи Державного реєстру виборців рганом ведення Реєстру є:
1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
5. Органом ведення Реєстру є:
1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;
2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
7. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру.
8. Органи ведення Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру.
9. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
2) в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.
10. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.
( КОМІТЕТ НАРОДНИХ ЗАСІДАИТЕЛІВ і ПРИСЯЖНИХ )
Конституція України
Розділ VIII
ПРАВОСУДДЯ
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.
( РЕЄСТ -платників податків )
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Стаття 6. Державний реєстратор
3. Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
2. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення або головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
4.Реєстрація юридичної особи публічного права територіальної громади та територіальних виборчих комісій
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.
Стаття 6. Державний реєстратор
2. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення або головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
3. Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вибори народних депутатів України
25 березня 2004 року
N 1665-IV із змінами від від 7 квітня 2011 року за законом N 3205-VI
Стаття 25. Статус виборчих комісій
5. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.
Стаття 38. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи
1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.


Рекомендую також наступні статті:

Сторінки: 1 2 3 4 5

Недавні публікації

Правовий простір > Новини > АКТ проголошення …повернення ГОСПОДАРІВ в Україну.

Залишити відповідь

Введіть свій email:

Потребление памяти: 32.5MB