До перевірки охорони праці потрапляють, виключно, роботи підприємців, які віднесені до переліку робіт з підвищеною небезпекою.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про об'єкти підвищеної небезпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України
від 15 травня 2003 року N 762-IV

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

суб'єкт господарської діяльності - юридична або фізична особа, у власності або у користуванні якої є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки;

об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

небезпечна речовина - хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям; Стаття 3. Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, здійснюють уповноважені законами органи влади, в тому числі спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх відповідні територіальні органи, до відання яких відповідно до закону віднесені питання:

  • охорони праці;
  • забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;
  • захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  • пожежної безпеки;
  • санітарно-епідемічної безпеки;
  • містобудування.

Перелік  робіт  підвищеної небезпеки.

2.Переік робіт підвищеної небезпеки


Рекомендую також наступні статті:

Недавні публікації

Правовий простір > Для підприємця! > До перевірки охорони праці потрапляють, виключно, роботи підприємців, які віднесені до переліку робіт з підвищеною небезпекою.

Залишити відповідь

Введіть свій email:

Потребление памяти: 32.06MB