Дякуємо, за матеріальну підтримку нашої роботи!

Матеріальну підтримку нашого руху можна здійснити перерахувавши кошти на банківські картки ПриватБанку  відкриті на ім,я    Білоцерківської Рімми Миколаївни :

Гривневий рахунок  № 4149  6258  0069  3564

В  рос. рублях             № 4731   2171  1011  5100

В валюті                        №  5168  7572  6514  2184

Дякуємо всім, хто підтримує нас. Хочемо надати посилання на золотий кубок вхід в особистий кабінет, де ви зможете зареєструватися та пограти в кращі слоти.

Шаблони документів для переказу коштів на розрахунковий рахунок !
Договір щодо надання юридичних послуг.


Договір юридичних послуг громадяни


АКТ. Прийому - передачі виконаних робіт. Читати далі...

Опубліковано: Сергей | 18 июня 2013 р. | В рубриці: Новини, Підтримати нашу роботу | Переглядів: 148
| Коментарів немає

Територіальна Громада України!ЗАКОНОДАВСТВО для утворення територіальних громад

Читати далі...

Опубліковано: Сергей | 14 марта 2014 р. | В рубриці: Новини | Переглядів: 5,231
| Коментарів немає

Перевіряємо чи є суддею особа, яка головує в судовому засіданні і розглядає вашу справу.

Відповідно до ст.124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Відповідно до ст.127 Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Відповідно до ст. 52 ЗУ”Про судоустрій і статус суддів“ Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.

Відповідно до ст. 56 ЗУ”Про судоустрій і статус суддів“ :

1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:

"Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя".

2. Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. До участі в церемонії запрошуються Голова Верховного Суду України, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради юстиції та Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в його суддівському досьє.

Відповідно до ст. 56 ЗУ”Про судоустрій і статус суддів“ :

1. Судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці, народні засідателі та присяжні мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України.

2. Посвідчення судді, призначеного на посаду вперше, голови суду, заступника голови суду підписує Президент України. Посвідчення судді, обраного на посаду безстроково, судді у відставці підписує Голова Верховної Ради України.

5. Вручення посвідчення здійснює особа, яка його підписала, або за її дорученням інша особа.

Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних затверджене рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 23

Відповідно до п. 1.2. Положення Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідно до п. 3.2. Положення З метою впорядкування обліку посвідчень установлюється така індексація нумерації бланків посвідчень суддів, голів судів, заступників голів судів та суддів у відставці:

бланки посвідчень для місцевих загальних судів мають серію МЗ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для апеляційних загальних судів мають серію АЗ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для місцевих господарських судів мають серію МГ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для апеляційних господарських судів мають серію АГ та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для місцевих адміністративних судів мають серію МА та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для апеляційних адміністративних судів мають серію АА та п'ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

На підставі наведеного, якщо  особа є суддею, то  повинен бути виданий Указ президента України про її призначення суддею строком на 5 років або прийнята постанову ВР України про її обрання суддею безстроково. Ця особа повинна скласти присягу і підписати текст присяги судді, який зберігається в суді. На підтвердження повноважень ця особа повинна мати посвідчення судді встановленого зразка, яке підписане президентом України або головою ВР України.

Для перевірки цих обставин необхідно зробити запит до відповідного суду про надання копії підписаного відповідним суддею текст присяги судді( зразок запиту).

До початку розгляду по суті заявити в судовому засіданні клопотання про пред'явлення посвідчення судді ( зразок клопотання для кримінального судочинства ).

Відсутність навіть одного з цих документів або відмова їх пред'явити є підставою для відводу особи від розгляду справи як такої, що не має статусу судді і документів , що підтверджують наявність такого статусу та права здійснювати судочинство від імені України( зразок заяви про відвід).

Опубліковано: Сергей | 21 января 2016 р. | В рубриці: Новини | Переглядів: 288
| Коментарів немає

Чи дійсно місцеві загальні суди в Україні є судами, передбаченими Конституцією України?

Це досить легко перевірити по відкритим джерелам, які містять всю необхідну інформацію, а також за допомогою запитів на публічну інформацію до відповідних органів влади.

Що для цього необхідно знати?

Відповідно до ст. 12 Розділу XV ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Конституції України Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті125 цієї Конституції, але не довше ніж п'ять років.

Нагадаю, що Конституційний Суд України у п.2 резолютивної частини рішення N 4-зп від 03 жовтня 1997 року у справі N 18/183-97 вирішив таке:

“ 2. За статтею 160 Конституції України Конституція України набула чинності в день її прийняття Верховною Радою України - 28 червня 1996 року.

Моментом набуття чинності Конституцією України є момент оголошення результатів голосування за проектом Конституції України в цілому на пленарному засіданні Верховної Ради України.”

Отже відповідно до цього станом на 28 червня 2001 року в Україні мала бути сформована система судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції.

Відповідно до ч.1 ст. 124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Відповідно до ст. 125 Конституції України Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Відповідно до п. 23 ч.1 ст. 106 Конституції України Президент України утворює суди у визначеному законом порядку;

Відповідно до ч.3 ст. 106 Конституції України Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Відповідно до ст. 8 ЗУ ”Про судоустрій”(діяла у цій частині до 28.06.1996р., втратила чинність на підставі ст.1 Розділу XV ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬКонституції України) Усі суди Української РСР утворюються на засадах виборності суддів і народних засідателів.

Конституційний Суд України у п.2 мотивувальної частини рішення N 14-рп/2001 від 16 жовтня 2001 року у справі N 1-8/2001 дійшов наступних висновків:

“Отже, в Конституції України поняття "призначення" на відміну від поняття "обрання" позначає різні процедури щодо зайняття посади судді та різні форми актів з цього питання, прийнятих відповідно Президентом України чи Верховною Радою України.”

Президент України ніколи не мав права обирати суддів, а отже шляхом обрання суддів він не міг утворити жодного суду.

Відповідно до ч.1 ст.20 ЗУ” Про судоустрій України”(діяв з 19.03.2002р. по 30.07.2010р.) Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України відповідно до цього Закону за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду.

Відповідно до ч.1 ст. 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції ЗУ” Про судоустрій і статус суддів” (діє з 30.07.2010р.) Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду.

Отже відповідно до Конституції України єдиним розпорядчим актом про утворення суду є Указ Президента України про утворення відповідного суду. Прикладом такого Указу є Указ №1417/2004 від 16.11.2004 р. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі, згідно якого:

«1. Утворити з 1 січня 2005 року в системі адміністративних судів України такі місцеві адміністративні суди:

….

Луганський окружний адміністративний суд; ... 3. Визначити території, на які поширюються повноваження місцевих адміністративних судів України (додаток N 1).

5. Затвердити мережу адміністративних судів України (додаток N 3).»

Чи є такий указ у вашого місцевого загального суду можна перевірити таким чином:

1 .) На офіційному сайті Міністерства юстиції України є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, у якому для пошуку інформації про суд в полі пошуку юридичної особи набираємо назву суду або його ідентифікаційний код:


Після перевірки отримуємо таке і тиснемо “Детальніше”:

Нас цікавить інформація у графі “Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу” :

А от тут починається найцікавіше. В даному випадку ця графа взагалі пуста. Тобто відомості про розпорядчий акт реєстр взагалі не містить. Як варіант може бути зазначено, що таким розпорядчим актом є що завгодно. Наприклад “Конституція” чи “закон”, але не Указ Президента України, як це повинно бути за Конституцією. Слід нагадати, що відомості, які містить цей реєстр, носять офіційний характер і вносяться до нього виключно шляхом проведення реєстраційних дій відповідно до закону України “Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб та та фізичних осіб-підприємців».

2.) До відповідного суду робимо запит про надання публічної інформації, а саме Указу Президента України про його утворення( зразок запиту ).

У відповіді найімовірніше буде вказаний Указ Президента України N 641/2001 від 20.08. 2001р. Переходи за посиланням і вивчаємо зміст цього Указу. Виявляється , що згідно цього Указу затверджено Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів.

Жодного слова про утворення судів даний Указ не містить взагалі.

Також може бути вказаний інший Указ Президента України N 76/96 від 22.01.1996р , в якому також жодного слова про утворення судів не міститься.

Слід звернути увагу ще і на те , що станом на 22 січня 1996 року був чинним Конституційний договір, відповідно до якого у Президента України не існувало повноважень щодо визначення кількісного складу суддів та затвердження мереж місцевих судів.

3. До Міністерства юстиції України робимо за про про надання публічної інформації, а саме надання завіреної копії погодженого подання Міністра юстиції України до Президента України про утворення відповідного суду( зразок запиту ).

За результатами отриманих відповідей буде видно, що ваш суд взагалі не має розпорядчого акту, передбаченого Конституцією України і законами України, а отже ця юридична  особа  не є судом, який відповідно до ст.124 Конституції України наділений правом здійснювати судочинство та ухвалювати рішення іменем України.

Опубліковано: Сергей | 16 декабря 2015 р. | В рубриці: Новини | Переглядів: 686
| Коментарів немає

Правовий простір та профспілки вчителів продовжують проявляти не конституційність освіти в Україні ! Для вчителів та батьків ,які готові ЗАХИЩАТИ своіх дітей.

https://www.youtube.com/watch?v=ZEuS9QGMSgo&feature=youtu.be

Опубліковано: Сергей | 5 апреля 2015 р. | В рубриці: Територіальні громади (документи) | Переглядів: 600
| Коментарів немає

З першого квітня 2015 року стало актуальним для УКРАЇНЦІВ управляти своїм власним життям на власний розсуд. Алгоритм встановлення автономного опалення у своїй приватній оселі без будь-яких дозволів не існуючих в конституційному полі органів влади.

Алгоритм встановлення автономного   опалення   у своїй приватній оселі без будь-яких дозволів   ТуТ

Опубліковано: Сергей | 3 апреля 2015 р. | В рубриці: Територіальні громади (документи) | Переглядів: 3,218
| Коментарів немає

ГРОМАДЯНИН України, купи ВЛАСНІ ВНУТРІШНІ органи України підконтрольні саме тобі за 10 гривень!!!

https://www.youtube.com/watch?v=PqNhhfmRMGE&list=PL4wcaVGPGs_Xhs7CCXJu1ESPIh2q5gx4q&index=2 https://www.youtube.com/watch?v=yXQOVFwZw0w&list=PL4wcaVGPGs_Xhs7CCXJu1ESPIh2q5gx4q Навчальний центр буде фінансуватися мінімальними внесками громадян України , принаймні, ми розраховуємо на 10 гривень оплати кожного місяця тих громадян ,що бачуть в ньому потребу. Цей навчальний центр по встановленні в Україні конституційного ладу надасть можливість навчати відповідальних громадян та представників територіальних громад і ,як наслідок, розповсюджувати правдиву інформацію щодо виконання Конституції України. Такий навчальний центр бере собі за мету позбавити можливості олігархів використовувати свої олігархічні гроші , гроші Сороса, гроші Росії для пропаганди змін Конституції на свою користь , що вони і затіяли через пана Порошенка , пана Гройсмана і їх помічників. Матеріальну підтримку навчального центру можна здійснити,перерахувавши кошти на банківські картки "Приват Банку" , відкриті на ім,я Білоцерківської Рімми Миколаївни : Гривневий рахунок № 4149 6258 0069 3564 У рос. рублях № 4731 2171 1011 5100 У валюті № 5168 7572 6514 2184

Опубліковано: Сергей | 22 марта 2015 р. | В рубриці: Територіальні громади (документи) | Переглядів: 722
| Коментарів немає

Покроковий механізм надання конституційного статусу публічного власника Національного багатства України територіальним громадам України.

http://terhromady.info/stvorennya/instruction/

Опубліковано: Сергей | 22 марта 2015 р. | В рубриці: Територіальні громади (документи) | Переглядів: 1,000
| Коментарів немає

Сторінка 1 з 5012345...Остання сторінка»

Введіть свій email:

Потребление памяти: 33.7MB